Меню
Saymak
  • Sorumluluk

Sorumluluk

Liman gemi ajan görevi - armatör geminin limanda kaldıkları süre boyunca diğer paydaşlarla etkileşim. Paydaşlar şunlardır: Bir liman devleti, liman sahibi, liman terminali operatörleri, kargo sahipleri (kiralama), armatörler (kirac).

Deniz ajans sözleşme altındaki görevlerini yerine getirirken:

  • Biz tarafsız ve deniz ajansı uygulama uyarınca, sadakatle, onurlu gemi sahibinin çıkarları doğrultusunda faaliyet;
  • Biz onların yetkileri dahilinde hareket ediyoruz;
  • ВеBiz para için hesap ve bir şekilde ve deniz ajans sözleşme ile öngörülen süreler içerisinde armatörün raporları sağlayacaktır;
  • iyi durumda ve yetkinlik onun iyi bir üne ispat edebiliyoruz;
  • Geminin ajan, vicdani çalışkan ve verimli bir şekilde tüm hizmetlerin sağlanması için yetki uygun bir düzeyde sergilemek;
  • Biz tüm ulusal yasa ve bizim tarafımızdan yapılan görevlerle ilgili diğer kurallara uymak;
  • Onun asıl (müdürler) adına fonların bertaraf nedeniyle dikkatli olun.